تالیف کتاب تاریخ هنر گچ بری و روش های

 تالیف کتاب تاریخ هنر گچ بری و روش های
گچ کاری در ایران زمین در واحدتهران مرکزی

تاریخ هنر گچ بری و روش های گچ کاری در ایران زمین عنوان کتابی است که توسط الهه انصاری مدیر پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی تالیف شد. به گزارش روابط عمومی واحدتهران مرکزی،انصاری این کتاب را در 5 فصل باهمکاری الناز رشوند به رشته تحریر در آورد.از جمله مطالب این کتاب می توان به :تاریخ هنر گچ بری در ایران باستان،تاریخ هنر گچ بری در ایران دوره اسلامی،گچ کاری و مراحل عملی آن،آشنایی با روش های کاربردی گچ،گچ کاری انواع سطوح رایج در معماری با تشریح یک اثر و.. اشاره کرد.

/ 0 نظر / 17 بازدید