رشته زبان وادبیات فارسی

رشته زبان وادبیات فارسی

موضوع این رشته تحصیلی:
امروزه دامنه ادبیات فارسی بسیار گسترده است به گونه ای که پیش بینی می شود بتوان ده گرایش برای آموزش ادبیات فارسی تدوین کرد یعنی دانشجو طی دو سال بعد یکی از گرایش های علوم بلاغی، ادبیات داستانی و گرایشهای دیگری که می توان در این رشته پیش بینی کرد، مطالعه کند. اما آنچه امروز در دانشگاهها به عنوان ادبیات فارسی تدریس می شود در کل آشنایی با مجموعه ای از متون نظم ونثر فارسی است در رشته ادبیات فارسی دو شاخه ی اصلی زبان فارسی و ادبیات فارسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که در بخش زبان فارسی مسائل مربوط به زبان شناسی، دستور زبان، اصول و نگارش و ویرایش و در بخش ادبیات، سبک شناسی، نقدادبی، انواع ادبی، تاریخ ادبیات، صنایع ادبی شامل بدیع، معانی و بیان و عروض همچنین متون نظم و نثر کلاسیک مورد بررسی قرار می گیرد.
توانایی های لازم:
اگر یک دانشجوی ادبیات از خواندن یک بیت شعر حافظ و یا خواندن داستانهای شاخص و معروف ادبیات جهان لذت نبرد به اشتباه وارد این رشته شده است چون دانشجوی زبان و ادبیات فارسی باید دروس بسیار متنوع و گسترده ای را در وادی ادبیات فارسی بخواند واگر کسی علاقه مند نباشد این رشته برایش ملال آور می شود. این رشته قلم درست و بیان خوب می خواهد تا بتوان منظور خود را بخوبی تفهیم کرد. همچنین دانشجوی این رشته لازم است که حافظه نسبتا قوی داشته باشد چون بخش عظیمی از مقولات ادبی را باید به خاطر سپرد تا بتوان در مواقع مورد نیاز به آنها دسترسی داشت.
موقعیت شغلی در ایران:
بعد از آموزش و پرورش، مطبوعات بهترین بستر برای فعالیت فارغ التحصیلان ادبیات فارسی است همچنین بهترین نیرو برای تنظیم و ارائه برنامه های ادبی رادیو و تلویزیون و حوزه های فرهنگی وزارتخانه های مختلف کشور فارغ التحصیل این رشته می باشد. و از اینها گذشته یک لیسانس ادبیات اگر پویا و فعال باشد می تواند یک نویسنده، شاعر یا منتقد گردد. در مراکز چاپ و نشر کتاب به عنوان ویراستار و ناظر ادبی در سیر چاپ کتاب حضور داشته باشد. در ضمن تعدادی از فارغ التحصیلان نیز با توجه به ذوق و سلیقه خود کارهای ویژه ای انجام می دهند که از آن جمله می توان به شرکت در تالیف فرهنگهای مختلف به عنوان پژوهشگر ادبی و یا " فیش نویس علمی" و " انتخابی" دایره المعارفها اشاره کرد.
درس های این رشته در طول تحصیل:
دروس پایه:
دستور زبان، تاریخ زبان فارسی، مرجع شناسی و روش تحقیق، آیین نگارش و پیرایش، بدیع.
دروس اصلی:
رودکی و منوچهری، فرخی و کسایی، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، قصیده های ناصرخسرو، خاقانی، مسعود سعد، نظامی، مثنوی معنوی، منطق الطیر، حدیقه سنایی، بوستان سعدی، غزلیات و قصاید سعدی، حافظ، صائب، تاریخ بیهقی، سیاست نامه و قابوسنامه، کشف السرار، کلیله و دمنه، گلستان سعدی، مرصادالعباد، قرائت متون عربی، قواعد عربی، زبان خارجه تخصصی، عروض و قافیه، ادبیات معاصر، متون تفسیری، آشنایی با علوم قرآنی، نقد ادبی.
دروس تخصصی:
معانی و بیان، مبانی عرفان و تصوف، تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی، تاریخ ادبیات، سبک شناسی.

/ 1 نظر / 4 بازدید