امکان تغییر گروه آزمایشی در کنکور 88 فراهم شد

معاون سازمان سنجش گفت:

امکان تغییر گروه آزمایشی در کنکور 88 فراهم شد  

گروه آزمون وسنجش : معاون سازمان سنجش آموزش کشور چگونگی تغییر و اصلاح اطلاعات ثبت نامی کنکور 88 را اعلام کرد.
ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار آفرینش اعلام کرد : اطلاعات ثبت نامی کنکور 88 که بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد شامل نمره داوطلب که از آموزش  و پرورش دریافت شده و کلیه اطلاعاتی است که زمان ثبت نام توسط داوطلب درج شده است.
وی درباره اطلاعاتی که توسط داوطلب قابل تغییر است، اظهار داشت: اطلاعاتی که در سال جاری برای اصلاح و تغییر به داوطلب ارائه می شود بیشتر از اطلاعات سال گذشته است به عنوان مثال داوطلب می تواند نسبت به تغییر یا اصلاح اطلاعات مربوط به گروه آزمایشی اقدام کند.
معاون سازمان سنجش گفت: همچنین محل اقامت و شماره شناسنامه نیز که داوطلب در هنگام ثبت نام درج کرده بود به وی ارائه می شود و داوطلب می تواند نسبت به اصلاح آن در صورت اشتباه اقدام کند. وی اضافه کرد: تنها مواردی که با گزینه های مربوط به علاقه مندی داوطلب که باید در هنگام ثبت نام با پرکردن آن مبلغی پرداخت می کرد، قابل اصلاح و یا تغییر نیست. به گزارش مهر، اطلاعات تقاضانامه ثبت نامی داوطلبان کنکور 88 هفته آخر فروردین ماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می شود. کلیه داوطلبان ثبت نام کننده باید با استفاده از اطلاعات کارت اعتباری و کد رهگیری خود در فرصت تعیین شده به سایت مراجعه و اطلاعات را مشاهده و کنترل کنند کنترل اطلاعات توسط داوطلبان این فرصت را به آنها می دهد تا چنانچه در اطلاعات وارد شده به هنگام ثبت نام ناخواسته مرتکب اشتباهی شده باشند، ضمن آنکه از این اشتباه مطلع می شوند می توانند مطابق دستورالعمل ها نسبت به رفع اشتباه اقدام کنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید