دومین همایش منطقه ای ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت بیمه

دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تهران جنوب برگزار می کند

دومین همایش منطقه ای ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت بیمه  

خبر دانشگاه :دومین همایش منطقه ای ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت بیمه در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب محورهای این همایش عبارتند از: نقش نظارتی بیمه مرکزی بر شرکت های بیمه، نقش آموزش و سرمایه های انسانی در توسعه صنعت بیمه، مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی، بیمه های بازرگانی و بازار سرمایه و بانک و بیمه.
این همایش با هدف تبیین جایگاه دانشگاه و صنعت بیمه در سطح کشور و چگونگی رفع چالش های موجود در صنعت بیمه و دانشگاه تشکیل می گردد و مخاطبین آن، کلیه مدیران و متخصصان، دانش آموختگان و دانشجویان کشور در سازمان های دولتی و غیر دولتی، شرکت های بیمه، بانک ها، موسسات مالی و اداری، شرکت های خصوصی، سازمان ها و موسسات آموزشی، موسسات پژوهشی و دانشگاه ها، سازمان های کارآفرین و غیره می باشند.
رئیس این همایش دکتر محمد حسن چراغعلی و دبیر همایش دکتر سید ولی طباطبایی هنزایی می باشند. علاقمندان به ارسال مقاله می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ 87/12/29 به آدرس دبیرخانه همایش واقع در تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، نرسیده به حسینیه ارشاد، روبروی شهرداری منطقه 3، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ارسال کنند و یا از طریق مراجعه به سایت همایش به آدرس : ir.ac.insurancegroup.www  مقالات خود را ارسال کنند. واحد های سمنان، فیروزکوه، دهاقان دانشگاه آزاد اسلامی و نیز انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران حامیان این همایش هستند.

/ 0 نظر / 3 بازدید