ارائه 5 مقاله ISI توسط اولین دانشجوی دکترای ریاضی

 

ارائه 5 مقاله ISI توسط اولین دانشجوی دکترای ریاضی

اولین دانشجوی دکترای ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با ارائه 5 مقاله ISI (3 مقاله hot paper)، 2 مقاله علمی – پژوهشی و 8 مقاله در کنفرانس های خارجی و داخلی در حضور داورانی از دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید رجایی دفاع کرد. الهام السادات هاشمی که دانشجوی ورودی سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در رشته ریاضی کاربردی – آنالیز عددی است با حضور پروفسور خسرو مالک نژاد به عنوان استاد راهنما و آقایان دکتر رضا عزتی و دکتر مرتضی خدابین به عنوان اساتید مشاور در 29 بهمن ماه در سالن شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان اولین فارغ التحصیل این واحد دانشگاهی در مقطع دکترای ریاضی از تز خود تحت عنوان «حل عددی معادلات انتگرالی با استفاده از بسط توابع و توابع ترکیبی» دفاع کرد.گفتنی است داور داخلی این دفاعیه نیز دکتر سیدمقتدی هاشمی پرست از اساتید واحد کرج می باشد. لازم به ذکر است الهام السادات هاشمی در پرونده خود افتخارات متعددی دارد که می توان به کسب عنوان دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی، کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و نیز اخذ رتبه برتر پژوهشی سال 89 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اشاره کرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید