26 هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی در واحد یزد

 

26 هزار نفر ساعت کارگاه آموزشی در واحد یزد

به همت دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد یزد در سال 1390 ، سی و هفت کارگاه آموزشی ویژه کارکنان ، دوازده کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی ، دو کارگاه برای دوره های بورسیه و یک کارگاه ویژه مدیران در دانشگاه آزاد سالامی یزد برگزار شد.محمد رضا رحیمی مدیر اداری و مسئول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد یزد گفت : بر اساس تقویم آموزش‌های کوتاه مدت سال 1390 و نیازسنجی انجام شده ، کارکنان با شرکت در 37 کارگاه عمومی و تخصصی و اعضای هیأت علمی با شرکت در 12 کارگاه تخصصی و عمومی و دوره های بورسیه در 2 کارگاه آموزش و 1 کارگاه ویژه مدیران در طول سال با احتساب تعداد نفرات شرکت کننده در هر دوره و میزان ساعت کارگاه ها مجموعاً 26 هزار نفر ساعت آموزشهای مورد نیاز را فرا گرفتند.وی اظهار داشت : براساس دستورالعملهای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال آموزشهای مورد نیاز کارکنان و اساتید در هر بخش به صورت تخصصی و عمومی با روشهای مختلف از جمله تکمیل پرشنامه نیازسنجی می شود.این عضو هیأت علمی دانشگاه تصریح نمود : تلاش کرده ایم تا با برگزاری کارگاه و به روزرسانی اطلاعات اساتید در زمینه های علمی ، روشهای نوین تدریس گام برداریم و از سوی دیگر در جهت بررسی مداوم عملکرد کارکنان ، استاندارد سازی آنها و بهبود ارائه خدمات توسط کارمندان با برگزاری این کارگاهها بکوشیم.

/ 0 نظر / 33 بازدید