ایجاد رشته "طب سالمندی" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

ایجاد رشته "طب سالمندی" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 در حالی که در حال حاضر کمتر از 10 متخصص طب سالمندان در کل کشور فعالیت می‌کنند و تعدادسالمندان کشور رو به افزایش است، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تصمیم این مرکز آموزشی برای راه‌اندازی رشته تخصصی "طب سالمندی" خبر داد. دکتر حسن ابوالقاسمی افزود: نگاه تخصصی به سالمندان نیازمند تربیت متخصص سالمندان در کشور است. ما نیز تقاضای راه‌اندازی رشته طب سالمندی را به وزارت بهداشت داده‌ایم و امیدواریم که مورد استقبال شورای گسترش این وزارتخانه قرار گیرد.

البته این امر به معنای آن نیست که متخصصان رشته‌های دیگر نمی‌توانند در زمینه ارایه خدمات به سالمندان فعالیت کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از متخصصان رشته‌های مختلف در صورت علاقه می‌توانند در زمینه ارایه خدمت به سالمندان فعالیت کنند، گفت: ‌تا زمان تربیت نیروی لازم در رشته طب سالمندی می‌توان از خدمات متخصصان بیماری‌های داخلی، روانشناسان، روانپزشکان و رشته‌های مختلف توانبخشی برای سالمندان استفاده کرد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره زمان راه‌اندازی رشته تخصصی طب سالمندی در این دانشگاه اظهار کرد: معمولا رشته‌های جدید برای تصویب باید مسیری را طی کنند. به عنوان نمونه عناوین این رشته‌ها نوشته و در یک دانشگاه به صورت آزمایشی راه‌اندازی ‌می‌شود. پس از رفع نواقص نیز به سایر دانشگاه‌ها اجازه جذب دانشجو در آن رشته داده می‌شود

/ 0 نظر / 16 بازدید