ایجاد ظرفیت در رشته های فنی مهندسی پیام نور صورت گرفت

ایجاد ظرفیت در رشته های فنی مهندسی پیام نور صورت گرفت   
 
معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به حمایت های دولت و مجلس ایجاد ظرفیت در رشته های فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور صورت گرفته است. حسین نادری منش، معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: کیفیت بخشی در برخی از رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور به درستی صورت نگرفته است، البته این امر مشکل جدی نبوده چراکه هم اکنون سالانه ساخت و سازهای زیادی در دانشگاه پیام نور در حال انجام است.

وی افزود: برای ایجاد ظرفیت در رشته های فنی مهندسی بررسی های صورت گرفته چنانچه در سال گذشته در برخی از رشته های فنی مهندسی دانشگاه پیام نور امکانات آزمایشگاهی مشخص شده است و با توجه به تعداد 500 شعبه پیام نور شکی نیست ارزیابی کلان با توجه به امکانات صورت می گیرد.نادری منش تصریح کرد: به صورت جدی بحث کیفیت در دانشگاه پیام نور در حال بررسی و ارزیابی است چنانچه سالانه بیش از یک میلیون متر مربع فضای آموزشی در کشور به دانشگاه پیام نور ارائه شده است. وی تصریح کرد: در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه باید بیان کنم که با توجه به تمهیدات صورت گرفته از طرف دولت و مجلس حمایت های زیادی صورت گرفته است.
 

/ 0 نظر / 11 بازدید