اولویت اعضای شورای صنفی دانشگاه ها در اعطای بورس تحصیلی

اولویت اعضای شورای صنفی دانشگاه ها در اعطای بورس تحصیلی  

 

اعضای شورای صنفی دانشگاهها از پرداخت هزینه خوابگاه و غذای دانشجویی معاف شده اند. همچنین این اعضا از اولویت اعطای بورس تحصیلی برخوردار خواهند شد.
به گزارش مهر، معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ کرده است که به منظور افزایش انگیزه دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای دانشگاهی و بر اساس مصوبه هیئت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی تسهیلاتی در اختیار اعضای شورای صنفی دانشگاهها قرار گیرد. بر اساس این مصوبه، تسهیلات به اعضای شورای صنفی خوابگاهها و دانشکده ها تعلق نمی گیرد و تنها اعضای فعال شوراهای صنفی دانشگاهها را در بر می گیرد. در اختیار قرار دادن محل مناسب جهت فعالیت شوراهای صنفی دانشگاه تعیین و تجهیزات موردنیاز در حد مقدورات یکی از این تسهیلات به شمار می آید. همچنین بر اساس مصوبه معاونت دانشجویی، اعضای فعالی شورای صنفی دانشگاهها از پرداخت هزینه خوابگاه و ژتون غذا (ناهار) معاف شدند.
اولویت در اعطای بورس در شرایط برابر با سایر متقاضیان و داشتن شرایط قانونی نیز یکی دیگر از این تسهیلات است.
بر اساس این مصوبه، لازم است گزارش سه ماهه فعالیت شورای صنفی به معاونت دانشجویی وزارت علوم ارسال شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید