جزئیات آزمون پذیرش داشجوی مجازی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی

 اعلام جزئیات برگزاری آزمون پذیرش داشجوی مجازی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سال تحصیلی 88-89 از دیروز آغاز شد.
به گزارش مهر، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی به عنوان اولین رشته به شیوه نیمه حضوری و با استفاده از روشهای مختلف تدریس با تاکید بر مشارکت فعال دانشجویان ارائه می شود.
داوطلبینی مجاز به شرکت در آزمون هستند که با برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی، واجد شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران باشند. موارد معلولیت که با کار با کامپیوتر منافات داشته باشند مجاز به شرکت در آزمون نیستند.
دارندگان مدرک دکتری تخصصی  و یا دکتری حرفه ای گروه پزشکی  و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی گروه پزشکی و اعضای هیئت علمی گروه های پزشکی سراسر کشور مجاز به شرکت در آزمون هستند. دانشجویان ترم آخر تنها در صورت فارغ التحصیلی تا زمان آزمون مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.
تحصیل همزمان در رشته های آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظیفه عمومی منافاتی ندارد. قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد نخواهد شد.
ممنوعیتی برای تحصیل همزمان در رشته های سیستم آموزش از راه دور دانشگاه با سایر رشته های حضوری و غیرحضوری وجود ندارد اما داوطلبان نمی توانند در یک رشته تحصیلی به صورت همزمان در هر دو نوع سیستم آموزشی (حضوری و غیر حضوری) مشغول به تحصیل شوند. پذیرفته شدگان تعهد خدمتی به دانشگاه علوم پزشکی تهران نخواهند داشت.
آزمون ورودی حضوری و به صورت غیرمتمرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. آزمون مرحله اول کتبی و به صورت چهار گزینه ای برگزار می شود. آزمون مرحله دوم مصاحبه شفاهی است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکانپذیر نخواهد بود.
کسب حداقل نمره تعیین شده در هر یک از دو مرحله آزمون الزامی است. نمره نهایی آزمون شامل 55 درصد امتیاز مرحله اول و 45 درصد امتیاز مرحله دوم خواهد بود. پذیرفته شدگان موظف به پرداخت شهریه تحصیل در این سیستم هستند.
ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون اینترنتی و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از  دو روز گذشته 15 فروردین ماه  تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری انجام می شود.آزمون کتبی در نیمه دوم تیر ماه سال جاری برگزار می شود و زمان و مکان دقیق آن متعاقبا از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام خواهد شد. آزمون شفاهی نیز در فاصله دو هفته بعد از اعلام نتایج آزمون کتبی از پذیرفته شدگان مرحله اول به عمل خواهد آمد.
 این برنامه آموزشی به شیوه نیمه حضوری و با استفاده از روشهای مختلف تدریس با تاکید بر مشارکت فعال دانشجویان ارائه می شود. کلاس های حضوری در هر نیمسال در دو بخش اول و آخر نیمسال به مدت 4 روز طبق برنامه زمان بندی ارائه خواهد شد.
آزمون دروس نیز به شیوه حضوری برگزار می شود.  واحدهای درسی ارائه شده توسط گروه در هر نیمسال به طور متوسط بین 12 تا 14 است و دانشجویان آموزش از راه دور موظف هستند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 6 واحد درسی را اخذ کنند. سقف مدت مجاز تحصیل در این رشته 6 سال پیش بینی شده است و اعضای هیئت علمی دانشگاه برای پذیرش در اولویت قرار دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید