اخذ مجوز علمی پژوهشی برای مجله دانشکده علوم

اخذ مجوز علمی پژوهشی برای مجله دانشکده علوم

نشریه علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با عنوان Journal of Applied Chemical Research موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. به دنبال پیگیری های دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تشکیل و طی حکمی از سوی رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگزاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه علمی – پژوهشی این واحد دانشگاهی به سردبیری دکتر علی محمودی موافقت شد.

/ 0 نظر / 13 بازدید