تعیین تکلیف سهمیه ها بعد از عید و بومی گزینی در کنکور 88 قطعی است

 رییس سازمان سنجش:

 تعیین تکلیف سهمیه ها بعد از عید و بومی گزینی در کنکور 88 قطعی است  

 

گروه آزمون وسنجش : رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به درخواست برخی از داوطلبان آزمون دستیاری وزارت بهداشت برای برگزاری این آزمون توسط سازمان سنجش، گفت: سازمان سنجش می تواند آزمون دستیاری ویا هر آزمون دیگر را از نظر حرفه ای  برگزار کند و در این زمینه آمادگی دارد. دکتر عبدالرسول پورعباس در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجربه نشان می دهد داوطلبین بر اساس بررسی های غیرعلمی اظهار نظر می کنند در حالی که باید بررسی های علمی لازم انجام شود ولی بعید می دانم که ادعای داوطلبین در زمینه اختلال در برگزاری آزمون دستیاری درست باشد.
تکلیف سهمیه های کنکور 88 بعد از عید مشخص می شود
رییس سازمان سنجش با اشاره به ساماندهی سهمیه های مختلف در کنکور 88، اظهارکرد: قرار است بعد از عید در مجلس این موضوع مطرح شود و تصمیم گیری های لازم در این زمینه انجام شود.
بومی گزینی در کنکور 88 قطعا اجرا خواهد شد
وی با تاکید بر اینکه بومی گزینی در کنکور 88 قطعا اجرا خواهد شد، خاطر نشان کرد: چیزی در این زمینه تغییر نکرده است و تنها ممکن است درصدها بالا و پایین شود و بعضی از رشته ها از مصادیق استانی به ناحیه ای و از ناحیه ای به استانی تغییراتی داشته باشند ولی سیاست کلی اجرا خواهد شد.
رییس سازمان سنجش در خاتمه شخصی سازی دفترچه های کنکور را در راستای ارتقای امنیت کنکور 88 عنوان کرد و افزود: بر این اساس مشخصات هر فرد در دفترچه سوالات چاپ می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید