راه اندازی پژوهشگاه جرم شناسی و پیشگیری از جرایم در دانشگاه علامه

راه اندازی پژوهشگاه جرم شناسی و پیشگیری از جرایم در دانشگاه علامه

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از راه اندازی پژوهشگاه جرم شناسی و پیشگیری از جرایم در این دانشگاه با همکاری قوه قضاییه خبر داد. دکتر صدرالدین شریعتی گفت: امسال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بنا داریم تولید علم را در حوزه نیاز ملی افزایش دهیم، برهمین اساس مقرر شده است با همکاری قوه قضائیه پژوهشگاهی را در رابطه با جرم شناسی و پیشگیری از جرایم راه اندازی کنیم.وی اظهار داشت: این پژوهشگاه تحت نظارت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه فعالیت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: پیش نویس این پژوهشگاه آماده شده و برای تایید و دریافت مجوز به شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم ارسال می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید