زیربنای پیشرفت هر کشور، حمایت ازتولیدات داخلی است

زیربنای پیشرفت هر کشور، حمایت ازتولیدات داخلی است  
 
 
 دکتر نوذرقنبری گفت: زیربنای پیشرفت هر کشور، حمایت ازتولیدات داخلی است . مردم باید از تولیدات داخلی استفاده کنند تا شاهد شکوفایی این بخش در کشور باشیم. وی درجمع معاونان ومدیران این دانشگاه گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری سال 1391 ،سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته است، باید حد اکثر تلاش صورت گیرد تا از تولیدات داخلی خرید و استفاده کنیم مگر این که ناچار باشیم و کالای خاصی مثل وسایل آزمایشگاهی مد نظر باشد .

قنبری افزود: در ضمن این بحث به صورت مستقیم بر افزایش کیفیت تولیدات داخلی تاکید داردو تولید کنندگان ما باید به قدری توانمند شوند تا تولیدات مرغوب و با کیفیتی داشته باشند و مصرف کنندگان به سمت این کالاها ترغیب شوند. رییس واحد کرمانشاه خاطرنشان کرد: با افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تهدیدها و تحریم های اقتصادی دشمنان، بی اثر خواهد شد.وی گفت: توجه به تولیدات ملی موجب افزایش کالاهای داخلی و حذف کالاهای خارجی از زندگی مردم خواهد شد.

قنبری اظهار داشت: تولید ملی برکیفیت بخشی به مسائل داخلی نیز تاکید داردحتی اگر کار ما یک کار خدماتی باشد باید تلاش کنیم آن را به نحو احسن صورت دهیم و پاسخگوی مناسبی برای ارباب رجوع باشیم چرا که انجام و اجرای با کیفیت کارهای روزمره بر موفقیت در کار تاکید دارد. وی یادآورشد: همکاران مادر دانشگاه باید با تلاش و کوشش در سال جدید از این کلام ارزشمند مقام معظم رهبری پیروی کنند و با کیفیت بخشی به کارها و وظایف در مسیر سربلندی هر چه بیشتر کشور عزیز اسلامی گام بردارند .

استادیار واحد کرمانشاه عضو یک ژورنال بین المللی شد

دکترکامران جانفشان استادیارگروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه عضو هیات تحریه ژورنال بین المللی آسیایی مطالعات انگلیسی شد.این ژورنال یکی از مجلات معتبر بین المللی در زمینه مطالعات ، تحقیقات و پژوهش های صوت گرفته در زمینه زبان انگلیسی است که واحد کرمانشاه به تازگی به عضویت هیات تحریریه آن درآمده است .گفتنی است دکتر جانفشان در حال حاضر مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه می باشدو مدیریت هسته مرکزی مطالعات زبان انگلیسی پارک علم و فن آوری جهاد دانشگاهی را نیز عهده داراست .
 

/ 0 نظر / 9 بازدید