جزییات پذیرش دانشجوی دکترا در سال;88

جزییات پذیرش دانشجوی دکترا در سال;88


وی همچنین خاطرنشان کرد: در مقطع دکترا نیز امسال به دو شیوه پژوهشی و آموزشی و پژوهشی پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت. شیوه دکترای پژوهشی علاوه بر برخی دانشگاههای مشخص در تعدادی از مراکز پژوهشی نیز اجرایی می شود .
وی همچنین در خصوص وضعیت آیین نامه  پذیرش دانشجوی دوره دکترای پیوسته نیز گفت: این موضوع در دست بررسی است و هنوز آیین نامه ای در این زمینه تدوین نشده است.
دکتر عامری در خاتمه خاطر نشان کرد: در صورت تدوین آیین نامه  بحث پذیرش دانشجوی دکترای پیوسته از سال 89 عملیاتی می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید