قرار گرفتن نشریه علمی دانشگاه صنعتی شریف در لیست نشریاتISI

قرار گرفتن نشریه علمی دانشگاه صنعتی شریف در لیست نشریاتISI  


 نشریه ساینتیا ایرانیکا  (Sientiairanica)  دانشگاه صنعتی شریف در فهرست اصلی نشریات موسسه بین المللیISI    قرار گرفت.   به گزارش مهر، دکتر ابوالحسن وفایی بنیان گذار و سردبیر نشریه ساینتیا ایرانیکا در این باره گفت: این نشریه که به زبان انگلیسی و در دانشگاه صنعتی شریف منتشر می شود جز نشریاتISI    پذیرفته شده و مقالات مندرج در آن با این عنوان نمایه می شوند.   وی با اشاره به انتشار مقالات در رشته های مختلف دانشگاهی در این نشریه افزود: ساینتیا ایرانیکا از معدود نشریاتی است که در رشته های مختلف منتشر می شود و درISI     مورد پذیرش قرار گرفته است.   

/ 0 نظر / 5 بازدید