جدیدترین شرایط استفاده از بورس داخل دکتری علوم پزشکی اعلام شد

جدیدترین شرایط استفاده از بورس داخل دکتری علوم پزشکی اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشجویان دوره دکتری تخصصی با شرایط خاصی می توانند از بورسیه داخل دانشگاههای علوم پزشکی کشور استفاده کنند. دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با مهر افزود: دانشجویان دوره دکتری تخصصی (D.Ph) که در سال جاری پذیرفته شده اند در صورتی که واجد شرایط باشند و پس از گذشت یکسال از زمان تحصیل آنها، دانشگاه مربوطه از شرایط تحصیلی آنها رضایت داشته باشد می توانند درخواست بورسیه شدن در داخل کشور را ارائه دهند. وی اظهار داشت: در سال جاری شرایط تعهد دانشجویان دکتری تخصصی تغییر کرد و از این دانشجویان حسب رشته مورد پذیرش تعهد عام یا تعهد خاص اخذ شد. رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: تعهد عام از دانشجویانی اخذ شده که دانشگاه مربوطه در مورد آن رشته اعلام نیاز نکرده و یا رشته مورد پذیرش تازه التاسیس بوده است. وی در مورد نحوه اخذ تعهد خاص از دانشجویان دوره دکتری خاطرنشان کرد: تعهد خاص در مورد رشته هایی اخذ شده که دانشگاههای مربوطه پیش از این میزان نیاز خود را به وزارت بهداشت اعلام کرده بودند. حسن زاده یادآور شد: دانشجویان دارای تعهد خاص و عام امکان درخواست بورسیه را دارند. برای دانشجویان بورسیه داخل کشور مقرری به اندازه حقوق مربی پایه یک دانشگاههای علوم پزشکی در نظر گرفته شده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید