آگهی پذیرش دانشجو در دوره های دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

آگهی پذیرش دانشجو در دوره های دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

برای نیمسال اول سال تحصیلی ٨٨-٨٩

 

برای دریافت فایل برروی لینک زیر کلیک نمایید.

 

http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/List/Attachments/57/پذیرش%20دانشجو%20در%20دوره%20دکتری%20در%20دانشگاه%20سیستان%20و%20بلوچستان.pdf

/ 0 نظر / 3 بازدید