اطلاعات ثبت­نامی داوطلبان آزمون سراسری 1388 اواخر فروردین

اطلاعات ثبت­نامی داوطلبان آزمون سراسری 1388 اواخر فروردین  بر روی سایت سازمان قرار می گیرد

 

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان ثبت­نام کننده در آزمون سراسری 1388 می­رساندکه اطلاعات ثبت­نامی داوطلبان در اواخر فروردین 1388 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.orgقابل رؤیت خواهد بود؛ لذا کلیه داوطلبان لازم است با مراجعه به سایت سازمان نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت­نامی خود اقدام نمایند و در صورت نیاز نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت­نامی خود بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.
اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش آموزش کشور درسایت سازمان و  هفته­نامه پیک­سنجش دوشنبه مورخ17/1/88 و 24/1/88 درج خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید