انتصاب دکتر قدیمی به عنوان مجری برگزاری هفته آموزش

انتصاب دکتر قدیمی به عنوان مجری برگزاری هفته آموزش    

   
با صدور حکمی از سوی دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دکتر سعیدقدیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت آموزش عالی این وزارت  به عنوان مجری طرح برگزاری هفته آموزش منصوب شد.
 
     به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،تشکیل کمیته های علمی و اجرایی برای برنامه ریزی های متناسب برای هفته آموزش و تعامل و همکاری با حوزه های روابط عمومی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برای برگزاری مناسب این هفته و هماهنگی با دانشگاه تهران  برای برگزاری همایش بزرگ دانشگاهیان از جمله وظایف مجری برگزاری هفته آموزش عنوان شده است.
     گفتنی است : روزهای  نهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته آموزش سال 1391 در نظر گرفته و در همه دانشگاههای کشور برنامه هایی برای گرامیداشت این هفته برگزار می شود  که برگزاری  برنامه ملی  این هفته در دانشگاه تهران انجام خواهد شد

/ 0 نظر / 77 بازدید