دانشگاه آزاداسلامی یکی از تولیدات ملی فاخر انقلاب اسلامی در عرصه خدمات می باشد

دانشگاه آزاداسلامی یکی از تولیدات ملی فاخر انقلاب اسلامی در عرصه خدمات می باشد   
 
 
 جلسه کرسی آزاد اندیشی ویژه استادان با حضور دکتر طائب رئیس منطقه 3-دکتر صالحی دبیر منطقه 3- حجت الاسلام ابراهیمیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در منطقه 3 – مهندس خلیلی دبیر منطقه 3سما و اساتید در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی واحد قائمشهر برگزار شد. دکتر باقرزاده ابتدا در خصوص طرح سیاستها و شعارهای سالیانه توسط مقام معظم رهبری نکاتی را مطرح کرد. وی با بیان اینکه حداقل در 5 سال اخیر وجه محوری این سیاستها وراهبردهای کلان برحسب اولویت ها و ضرورتهای حوزه اقتصادی متمرکزشده است. خصوصیت و ویژگی این شعارها را راهنمای عمل بودن دانست اما اینکه چقدر تابحال به آنها عمل کردیم و یا به عنوان نقشه و راهنما مورد توجه قرار دادیم موضوع قابل بحث دیگری است . باقرزاده این شعارها را منطبق بریک منطق آرمانگرایی عملی جهت دستیابی به چشم اندازها دانست و اظهار داشت : اگر به این آرمانها توجه نکنیم آن چشم اندازها محقق نخواهد شد و به ناچار باید نگاه واقع بینانه به آن داشته باشیم تا این چشم اندازها دریک مسیر صحیح و مطلوبی حاصل شوند وی دومین ویژگی این شعارها را متصل بودن به همدیگر و تکمیل کنندگی معرفی کرد و اینکه یکدیگر هستند و باید اینها را روی هم دید تا بتوان شعارها را درست معنا کرد.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر یکی از خصوصیت مهم سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه را ویژگی پشتیبانی ان دانسته که در و به تعبیر مقام معظم رهبری سال 91 را سال مقابله با چالشهای اقتصادی بوده و اینکه و افزود سال جهاد اقتصادی تمام شدنی نیست و وظیفه همگان این است که با تلاش و حمایت خود شعار و سیاست جدید را تحقق بخشیده و رونق تولید داخلی را یک ضرورت برای ملت ایران دانست که باید به این مجاهدت اقتصادی دست بزنند.

دکتر باقرزاده در ادامه آزاد اندیشی را بعنوان نقطه آغاز نظریه پردازی تعریف کرد و همچنین به اینکه در بحث آزاد اندیشی در مباحث علمی نکاتی را مورد توجه قرار نمی دهیم و از آن غفلت می کنیم اشاره نمود و افزود اگر در عرصه علمی آزاد اندیش نباشیم احساس بی نیازی می کنیم و چرا که نظریه ها انتزاعاتی هستند از واقعیت هرجامعه و محیط واگر دچار محدود اندیشی شویم نیازی به بازبینی واقعیات نمی بینیم. دکترباقرزاده بیان کرد در فضای رایج علمی کشور یک سلطه پارادایمی موجود می باشد که با وجود آن ما در حوزه های عملی احساس بی نیازی می کنیم و دلیل آن این است که ما عینکهایی به چشممان زده‌ایم که نظریه ها را از منظردیگر و با منطق دیگر نگاه می‌کنیم این سلطه های پاردایمی اندیشه های ما را تحت الشعاع و نفوذ خود قرار دادند و ازاینروست که مقام معظم رهبری در بیانات مکررخود به خودباوری و اعتماد به نفس ملی و شجاعت علمی تأکید می نمایند.وی همچنین به تعبیرزیبای علامه جوادی که بیان داشتند بسیاری از مردم اسلامی حرف می زنند اما مادی عمل می کنند اشاره نمود و بیان کرد هنگامی که شما از دین صحبت می کنید از قول خدا صحبت می کنید و می گوئید خدا چنین گفت: لذا زمانی که از علم صحبت می کنید نیز باید بگوئید که خدا چنین کرد و لذا درهمه علوم پسوند دینی داریم و در نگاه علامه تفسیر قول خدا را دین و تفسیر عمل خدا را دانش بیان کرد.

دبیرهم اندیشی اساتید دانشگاههای منطقه 3 به نقش دانشگاهها که در تعابیر حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری مبداء همه تحولات هستند اشاره کرد و افزود دانشگاهها مانند هر سازمان دیگر نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنند و از ان بهره می برند مسئولیتهای اجتماعی و وظایفی دارند وآن شناخت حقایق و کاربردی کردن و در خدمت نیازقرار دادن آن می باشد و همچنین آگاه سازی و اصلاح نگرش عمومی که مقدمه ای است برای اصلاح فرهنگ عمومی – تربیت نیروی کار مورد نیاز درسطح مهارتی بالا که از آن به عنوان سرمایه انسانی نام می بریم – ارائه برنامه‌های عملی جهت بهبود عملکرد و بهره وری که جنبه کاربردی داشته باشد و در نهایت حرکت بسوی دانشگاه کارآفرین بخشهایی از این وظایف می‌باشند.معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر اشاره به فرموده مقام معظم رهبری که بیان داشتند دو بخش کشاورزی و صنعت وابستگی و خودکفایی بیشتری نسبت به بخشهای دیگر و آسیب پذیری بیشتری دارند را به عنوان نکات بارز مطرح کرد.
 

/ 0 نظر / 9 بازدید