موافقت وزارت بهداشت با ایجاد 19 رشته محل جدید در کارشناسی ارشد

موافقت وزارت بهداشت با ایجاد 19 رشته محل جدید در کارشناسی ارشد

 

گروه آزمون وسنجش : شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت در آخرین جلسه خود با ایجاد 19 رشته محل جدید در دوره کارشناسی ارشد، 6 رشته محل جدید در دوره کارشناسی و 2 رشته محل جدید در دوره دستیاری موافقت کرد.
به گزارش مهر، شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت در جلسه خود با ایجاد رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشکده پرستاری لارستان موافقت کرد. همچنین این شورا با راه اندازی رشته هوشبری در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در زنجان، کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای در گناباد و کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی کارشناسی پیوسته در شیراز و تهران موافقت به عمل آورد.
ایجاد رشته های قارچ شناسی پزشکی در اهواز، ایمنی شناسی پزشکی در کرمان، ایمنی شناسی پزشکی در یزد، ژنتیک انسانی در مشهد، فیزیولوژی در زنجان، حشره شناسی پزشکی در زنجان و بهداشت و ایمنی مواد غذایی تهران در مقطع کارشناسی ارشد از دیگر مصوبات این شورا بود. شورای گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت با ایجاد رشته های ارگونومی و اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد در شهیدبهشتی، مدارک پزشکی، سلامت و رسانه، آموزش پزشکی و فیزیک پزشکی در همین مقطع در شیراز موافقت کرد.
دو رشته فیزیوتراپی ورزشی در ایران و علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد نیز با موافقت وزارت بهداشت در این دانشگاهها راه اندازی می شود.
رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان نیز به عنوان یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم پزشکی ایران، گلستان، سمنان و کاشان ایجاد می شود.
پذیرش دستیاری پرتودرمانی در بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و پذیرش دستیاری گوارش بالغین در بیمارستان حضرت رسول (ص) و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از دیگر مصوبات شورای گسترش وزارت بهداشت بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید