منابع آزمون دکترای تخصصی و دستیاری داروسازی وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترای تخصصی و دستیاری داروسازی وزارت بهداشت منتشر شد

 

گروه آزمون وسنجش :منابع آزمون دکترای تخصصی و دستیاری داروسازی وزارت بهداشت اعلام شد.
به گزارش ایسنا، منابع آزمون دکترای تخصصی رشته کنترل دارو، دستیاری رشته اقتصاد و مدیریت دارو، آزمون جامع علوم پایه داروسازی، آزمون دکترای تخصصی سم شناسی، دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی، دکترای تخصصی شیمی دارویی، دکترای تخصصی فارماکوگنوزی، دستیاری داروسازی بالینی و دستیاری داروسازی هسته ای بر روی سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نشانی ir.hdi./bme قرار گرفت.

/ 0 نظر / 9 بازدید